Bilgi Bankası
Bilgimap > Bilgimap Yardim > Bilgi Bankası

Yardımda Ara:


Program Kullanım Sözleşmesi

Çözüm

 

Program Kullanım Sözleşmesi


Bilgimap™ tarafından sağlanan bilgiler, bilgisayar ortamındaki dosyalar, sayısal ve sayısal olmayan veriler, krokiler, görsel malzemeler ve diğer tüm içerik kullanıcının kişisel kullanımı içindir, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılamaz, satılamaz ve ticari amaç için kullanılamaz. Yukarıda bahsedilen bilgiler, bilgisayar ortamındaki dosyalar, sayısal ve sayısal olmayan veriler, krokiler, görsel malzemeler ve diğer tüm içerik bu kullanıcı sözleşmesi ile koruma altına alınmış, kullanıcı, Bilgimap™ ve Bilgimap™ iş ortakları tarafından kabul edilmiştir. 

 

Bilgimap ™ tarafından sunulan konuma dayalı bilgi ve sayısal ortamdaki dosyalar asla ve asla koordinat veya ölçek bilgisi içermemektedir, bu sebeple “harita” olarak adlandırılamaz. Koordinat ve ölçek bilgisi içermediği, boyutları ve orantıları itibari ile herhangi bir “harita” ile çakışmayacağı ve örtüşmeyeceğinden dolayı kullanıcı ya da kullanıcılar tarafından sadece “sayısal ortamda kuşbakışı kroki” olarak adlandırılabilir. Bilgimap™ içeriğinin kullanıcılar tarafından “harita” amaçlı kullanımından kaynaklanan durumlardan Bilgimap™ ve Bilgimap™ iş ortakları sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

 

Bilgimap™ tarafından sunulan krokilerdeki tüm veriler üzerindeki telif ve lisans hakları başta olmak üzere tüm hukuki haklar, Bilgimap™ Bilgimap™ tarafından sunulan krokileri, harita olarak satın almak ve ticari amaç için kullanmak isteyen kullanıcı veya kullanıcılar Bilgimap Mimarlık Araştırma Planlama Limited Şirketinden (yazılı) izin almak durumundadırlar.

 

Kullanıcı, Bilgimap™ tarafından sunulan içeriği ticari amaçla değil sadece kendi kişisel kullanımı amacıyla kendisine sunulduğunu kabul etmiştir. Sadece kişisel kullanım amaçlı olmak üzere, kullanıcı ya da kullanıcılar Bilgimap™ tarafından sunulan içerik ya da içerikleri ekranlarında görüntüleyebilir, yazıcıya aktarabilir, cep telefonu ya da bir başka elektronik alete aktarabilir, bilgisayar ortamında saklayabilir ve sadece Bilgimap™ tarafından izin verildiği ölçüde üçüncü şahıs ya da kurumlara aktarabilirler. Yukarıda belirtilen kişisel kullanım amacı dışında sayılan ticari amaç, araştırma ve geliştirme amacı ve diğer amaçlar için Bilgimap™ içeriği kullanılamaz, hiçbir suretle saklanamaz, çoğaltılamaz, üzerinde oynama ya da değişiklik yapılamaz ve üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılamaz.

 

Bilgimap™ tarafından sunulan tüm içeriğin “kişisel veya ticari amaçlı” kullanımı neticesinde ortaya çıkabilecek sorun yada problemlerden Bilgimap™ sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Kullanıma ait tüm sorun ve riskler kullanıcı ya da kullanıcıların kendi şahsi sorumluluğundadır. Bilgimap™ ve Bilgimap™ iş ortakları, Bilgimap™ içeriğinin tamlığına, bütünlüğüne, doğruluğuna, güncelliğine, kalitesine, güvenilirliğine ve kullanımı neticesinde ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunların giderilmesine ilişkin garanti vermez.

 

Bilgimap™, kullanıcı ya da kullanıcıların site ziyaretleri sırasında, onlara ilişkin elde edeceği istatistiki ya da istatistiki olmayan bilgileri kişisel bilgiler de dahil olmak üzere, kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği gibi, uygun gördüğü üçüncü şahıs ya da kurumlarla da ticari veya ticari olmayan bir amaç dahilinde paylaşabilir. Kullanıcılar bu sözleşmenin kabulüyle bu hususu baştan ve gayri kabili rucu olarak kabul etmiş sayılırlar.

 

Bilgimap™ ve Bilgimap™ iş ortakları, Bilgimap™ kullanımı neticesinde suç teşkil eden bir fiilden sorumlu olmayacakları gibi, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu değildirler. Aynı şekilde, Kullanıcı ya da kullanıcıların Bilgimap™ hizmetinin kötü kullanmasından ya da kötüye kullanılmasından dolayı kullanıcıların kendilerine ya da üçüncü şahıs ya da kurumlara vereceği tüm zarar veya kayıplardan Bilgimap™ ve Bilgimap™ iş ortakları sorumlu olmayacaktır. 

 

Bu sözleşmede belirtilen hususlara ilişkin olarak doğan uyuşmazlıklarda Antalya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

 

Bilgimap™ sitesi ya da içerisinde bulunduğu siteler, diğer internet sitelerine link vermiş olabilirler. Link verilmiş söz konusu diğer sitelerin içeriğinden Bilgimap™ veya Bilgimap™ iş ortaları sorumlu tutulamaz, söz konusu internet sitelerinin içerik sorumluluğu bu internet sitelerinin sahipleridir. Bilgimap™ ve Bilgimap™ iş ortakları bu internet siteleri tarafından sağlanan hizmet ya da ürünlerin kullanımdan doğan kayıp ve zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

Bu Sözleşme, Bilgimap™ tarafından, gerekli görüldüğü takdirde, her zaman için değiştirilebilir veya yenileyebilir. Bilgimap™ kullanıcı ya da kullanıcılara sözleşme değişikliği veya yeniliğini haber vermek zorunda değildir. Bu durumda, her kullanıcı sayfayı ziyaret ettiği ve sözleşmeyi kabul ettiği sıradaki sözleşme hükümleriyle bağlıdır. Bundan dolayı ortaya çıkabilecek zarar ve ziyanlardan Bilgimap™ ve iş ortakları sorumlu değildir. 

 

Bu sözleşme hükümlerini ihlal eden kişi veya kuruluşlara karşı Bilgimap™ ve iş ortakları her türlü hukuki ve cezai yolları kullanma hakkına sahip olacaktır. Bilgimap™ tarafından sunulan sayfaları ziyaret eden kullanıcı ya da kullanıcılar bu Sözleşmenin içeriğini, okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.

 
Bu içerik sorununuzu çözmenizde yardımcı oldu mu? evet / hayir
İçerik Detayları
İçerik Numarası: 9
Kategori: Bilgimap Kurumsal
Eklenme Tarihi: 12-11-2013 16:27:54
Gösterim Sayısı: 445
Verilen Puan (Oylar): İçerik Puanı 3.9/5.0 (11)

 
« Geri Dön

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid